Hortus Logo
  • Hortus slide 1
  • Hortus slide 2
  • Hortus slide 3
  • Hortus slide 4

Disclaimer

De content van www.hortus.nu is onderdeel van het intellectuele eigendom van AKM-REALES BV en de ontwikkelaar van de website. Door de website te bezoeken en/of de op of via de website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de disclaimer.

Gebruik van de Hortus website
Aan zowel de tekstuele als grafische informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel AKM-REALES BV en de ontwikkelaar van deze website zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. AKM-REALES BV en de ontwikkelaar van deze website garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. AKM-REALES BV en de ontwikkelaar van deze website wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer AKM-REALES BV en de ontwikkelaar van deze website links naar websites van derden weergeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. AKM-REALES BV en de ontwikkelaar van deze website aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door AKM-REALES BV en de ontwikkelaar van deze website niet nader beoordeeld op de juistheid, de redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruik
AKM-REALES BV en de ontwikkelaar van deze website behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiĆ«ren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van AKM-REALES BV en de ontwikkelaar van deze website of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
AKM-REALES BV en de ontwikkelaar van deze website behouden zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Rechtspositie
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de daarvoor bevoegde instanties in Nederland.

direct informatie over de mogelijkheden?
bel pim van veen makelaardij: 0345 – 520 640
of de keizer makelaarsgroep: 030 – 600 82 40

interesse in een woning?

Wilt u meer informatie over
al de mogelijkheden? Meldt u aan
en we houden u op de hoogte.

Naar welk type woning gaat uw interesse uit?

De velden gemarkeerd met dient u in te vullen.

Aan de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorg besteed. Alle informatie is nadrukkelijk onder voorbehoud. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend of verplichtingen worden verbonden.